Garanti

Tre års garanti på återanvänd inredning

Inredningen i RPs sortiment är från kända tillverkare och håller hög kvalitet. När en möbel levereras från RP har den många goda år framför sig. RP ger därför er som kunder tryggheten av tre års funktionsgaranti.

All återanvänd inredning levererad från november 2018 omfattas av garantin.

Garantin gäller inte vid:

Vårdslöshet eller modifiering av produkten.

En olycka.

Förlorad produkt.

Underlåtelse att meddela inom rimlig tid från det att skadan inträffade.

Användning av en produkt på ett sätt den inte är avsedd för.

Normalt slitage på ytor.

Ljuskällor på belysning omfattas inte av garantin.

Har du ett garantiärende?

Kontakta oss på info@rp.se.

Ange i mejlet:

Namn på köparen

Datum för köpet

Bifoga en bild tillsammans med en förklaring på vad som är fel. Vi återkopplar till dig inom en arbetsdag och löser problemet.

Scroll to Top